باعرض سلام من یک پسر 17 ساله هستم مدت 3 سال است که عاشق دختری شده ام اما هنوز با او حرفی نزده ام مدتی است می خوام که علاقه ام را به او بگویم اما می ترسم چون خانواده های ما بسیار مذهبی هستند عشق من کاملا پاک است و بدور از هوا و هوس است و نیتم خیر و برای ا

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
باعرض سلام من یک پسر 17 ساله هستم مدت 3 سال است که عاشق دختری شده ام اما هنوز با او حرفی نزده ام مدتی است می خوام که علاقه ام را به او بگویم اما می ترسم چون خانواده های ما بسیار مذهبی هستند عشق من کاملا پاک است و بدور از هوا و هوس است و نیتم خیر و برای ازدواج است این روز ها فکرم خیلی درگیر اوست و تمام زندگی ام وقف فکر کردن به او شده لطفااا من را راهنمایی کنید

شما بهتر است در این زمینه به یک مشاور و روان شناس خوب مراجعه نمایید. زیرا خیلی زود در مسائل جنسی و حل نیازهای جنسی خود وارد شده اید در حالی که تحقق این خواسته شما مقدماتی دارد اولا شما باید به سطحی برسید که بتوانید خانواده تشکیل بدهی و مخارج آن را تأمین کنی هم چنین احتمال بدهی که خانواده خودت یا خانواده دختر با ازدواج شما موافق نباشند آنگاه عشق شما سبب عقب افتادنتان از تحصیل، رشد اقتصادی و... می‌شود مشکلات دیگری به زندگی شما خواهد افزود که حل آنها نیاز به هزینه هایی از جانب شما دارد.