سلام ایا این درسته که میگن حضرت عمر نگذاشته که پیامبر وقتی مریض بوده وصیت نامه بنویسه؟اگه امکان داره جوابشو برام ایمیل کنید باتشکر

شماره: 
0
ادامه سؤال: 

چنین روایت و سخنی درباره عمر(رض) درست نیست، و با نفس آیه (الیوم و اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی ...) مخالف است
پیامبر(ص) در این مورد قصد وصیت نداشته است، اگر چنین می‌بود صحابه با جان و دل آن‌را می‌پذیرفتند و با خواسته آن حضرت مخالفت نمی‌ورزیدند.