آیا در قانون و عرف و شرع در ملکی ارثی شخصی (سنگ تراش) سهم الارث داشته باشد و در زمان حاضر ملک در اختیار بعضی وراث در حال استفاده باشد شخص(سنگتراش) از بابت استفاده ی بعضی از وراث از آن ملک آیا حق و حقوقی مانند بهره مندی از بابت اجاره گرفتن از بابت سهم الار

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
آیا در قانون و عرف و شرع در ملکی ارثی شخصی (سنگ تراش) سهم الارث داشته باشد و در زمان حاضر ملک در اختیار بعضی وراث در حال استفاده باشد شخص(سنگتراش) از بابت استفاده ی بعضی از وراث از آن ملک آیا حق و حقوقی مانند بهره مندی از بابت اجاره گرفتن از بابت سهم الارث خویش خواهد داشت (سنگ تراش) .... ممنون از جواب شما هستم پیشاپیش ....

اگر سهم ارث فرد قطعی است، به میزان سهم ارث‌اش حق دارد که اجاره بهای آن را از کسانی که از آن استفاده می‌کنند، دریافت کند.