با سلام و عرض خسته نباشید من تنها یک فرزند دختردارم و سه خواهر و پدر و مادرم هم درقید حیات هستندبا توجه به اینکه تنها یک دختر دارم ارث متعلق به دختر و همسرم چقدر است درصورتی که فوت نمایم؟اگر بعد از وفات پدرم فوت نمایم وضع چطور می شودآیا حقی برای عمو و پسر

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
با سلام و عرض خسته نباشید من تنها یک فرزند دختردارم و سه خواهر و پدر و مادرم هم درقید حیات هستندبا توجه به اینکه تنها یک دختر دارم ارث متعلق به دختر و همسرم چقدر است درصورتی که فوت نمایم؟اگر بعد از وفات پدرم فوت نمایم وضع چطور می شودآیا حقی برای عمو و پسر عموهایم که ارتباط چندانی نیز با هم نداریم ایجاد میشود ممنون میشوم اگر پاسخ دهید

نصف دارایی‌تان به دختر ویک هشتم به همسرتان می‌رسد و یک ششم به پدر و مادر می‌رسد. اگر بعد از تقسیم چیزی بماند آن به عصبه شما که در این سوال پدرتان است می‌رسد.
اما اگر پدرتان پیش از شما بمیرد، نصف سهم دختر و یک هشتم سهم همسریک ششم و ما بقی به عموهایتان اگر عمو نداشته باشد به پسرانشان می‌رسد. بنابر رأی دیگری باقی مانده به خواهرانتان می‌رسد.