آیا جایز است زکات همانند مالیات الزامی شود؟

شماره: 
0

بلی، مطابق آیات قرآن و احادیث پیامبر(ص) زکات فرض است و هر کس آن‌را نپردازد گناهکار است.
چنان‌که فرموده است: خذمن اموالهم صدقه تطهرو تزکیهم بها... (سوره توبه: 103
و پیامبر (ص) فرموده است: "بنی الاسلام علی خمس: شهادة ان لا اله الا الله و ان محمداً عبده و رسوله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و حج البیت و صوم رمضان" (مسلم)