با توجّه به پیروزی حزب عدالت و توسعه و تشکیل کابینه، به نظر شما پروسه‌ی آشتی ملّی با پ.ک.ک چه سرانجامی دارد؟

.:: جدیدترین ::.

ثمرات قرائت قرآن دین و دعوت (1397/04/28)