برگزاری کارگاه سوال و جواب تربیت فرزندان در مهاباد

برگزاری کارگاه سوال و جواب تربیت فرزندان در مهاباد
کارگاه سوال و جواب در خصوص تربیت فرزندان در مسجد پاکنهاد شهرک کارمندان مهاباد برگزار شد
کارگاه سوال و جواب در خصوص تربیت فرزندان در مسجد پاکنهاد واقع در شهرک کارمندان مهاباد در طی دو نشست شبانه بعد از نماز عشاء در تاریخ 28 مرداد و 4 شهریور ماه جاری برگزار شد.
در این نشست، سوالاتی که در مورد نحوه تربیت فرزندان پرسیده می‌شد، توسط کارشناسان تربیتی همچون ماموستا سلیمان رستمی، آقای سلیمان منگوری، آقای ایوب پوزش و خانم فریده ویسی جواب داده می‌شد. بیشتر سوالات حول‌و‌حوش طرز استفاده از موبایل و تبلت و بازی‌های جدید، حجاب، بی‌مبالاتی نسبت به تکالیف دینی، روش ارتباط دختر و پسرهای جوان، مدیریت پرخاشگری و استرس نوجوانان و... بود. در جواب‌های مربوطه بعد از بیان علت، چندین راهکار عملی برای هدایت و کنترل فرزندان مطرح گردید.
برگزاری کارگاه سوال و جواب تربیت فرزندان در مهاباد
برگزاری کارگاه سوال و جواب تربیت فرزندان در مهاباد
برگزاری کارگاه سوال و جواب تربیت فرزندان در مهاباد
برگزاری کارگاه سوال و جواب تربیت فرزندان در مهاباد
برگزاری کارگاه سوال و جواب تربیت فرزندان در مهاباد
برگزاری کارگاه سوال و جواب تربیت فرزندان در مهاباد
برگزاری کارگاه سوال و جواب تربیت فرزندان در مهاباد
برگزاری کارگاه سوال و جواب تربیت فرزندان در مهاباد
برگزاری کارگاه سوال و جواب تربیت فرزندان در مهاباد
برگزاری کارگاه سوال و جواب تربیت فرزندان در مهاباد