سلام. لطفا درباره‌ی رفتن زنان به باشگاه زنانه، توضیح بفرمایید آیا مشکلی دارد؟

شماره: 
0

رفتن خانم‌ها به باشگاه ورزشی اگر با رعایت حجاب اسلامی باشد مشکل شرعی ندارد، اما زن یا مرد مسلمان در هر محیطی باید از دین و اخلاق خود مواظبت کند.