من تصادف کرده‌ام و چون روز اول در بیمارستان پزشک متخصص ارتوپد نبود حال مرا عمومی اعلام کردند و بعد از چند ساعت دردهای شدیدی در ناحیه سینه پا احساس کردم

شماره: 
1327
ادامه سؤال: 
و بعد از مراجعه به متخصص و معاینه مشخص شد که از سه طرف رباط پایم به شدت آسیب دیده و پایم را گچ گرفتند و متشاکی نیز حاضر به پرداخت هزینه‌های بنده نمی‌باشد و می‌گوید بروید و از راه قانونی وارد شوید.آیا شکایت کردن و گرفتن دیه جایز و حلال می‌باشد یا خیر؟ چون ما بعد از گذشت 15 روز اقدام به شکایت کرده‌ایم و این خواسته خود ایشان بوده و صرفاً چون حاضر به پرداخت نبوده من نیز اقدام به شکایت کرده‌ام.

حق شماست که برای دریافت ضرر و زیان و دیه از راه قانونی اقدام کنید.