آیا انجام حج برای مرده درست است(لطفاً توضیح دهید)؟ من برای مادربزرگم نذر کردم که قبل از فوتش خانه‌ی خدا را زیارت کند اما متأسفانه فوت کرد و نتوانست به خانه خدا برود اگر کسی دیگر برای او حج انجام دهد ادای نذر بر من واجب است؟

شماره: 
1287

اگر فردی قصد انجام حج را داشته باشد، اما در زمان زنده بودن نتواند آن را انجام دهد، بعد از مرگ، فرد دیگری به جای او حج بگزارد.
شما که نذر نموده‌اید مادربزرگتان را به حج بفرستید اما ایشان درگذشته‌اند، شما خودتان یا کسی دیگری به جای او حج بگزارید،‌تا نذرتان به جای آورده شود.