آیا در قرآن آیه‌ای و یا در صحاح سته اهل سنت حدیثی با سند صحیح از پیامبر اسلام(ص) هست که در آن آیه و یا حدیث آمده باشد فردی را که روزه‌خواری می‌کند شلاق بزنید و یا مجازات کنید؟

شماره: 
1259

آیه و حدیثی درباره زدن حد به کسی که روزه‌خواری می‌کند وجود ندارد، اما اگر کسی روزه نمی‌گیرد حتی با عذر شرعی هم باشد، نباید در ملأ عام روزه‌خواری کند. کسی که این کار را انجام می‌دهد، حکم آن به حاکم اسلامی برمی‌گردد که برای روزه‌خوار چه تدبیری بیاندیشد.