گذاشتن اسم « ویانا » برای دختر مشکلی نداره؟ یک اسم اوستایی هست به معنی فرزانگي، بخردي، دانايي

شماره: 
1180

گذاشتن نام نیک برای فرزند یکی از وظایف پدر و مادر است، اگر احساس می‌کنید این نام در منطقه شما عرف است و کودک بعد از بزرگ شدن با مخاطب قرارگرفتن با آن احساس حقارت نمی‌کند، مانعی ندارد.