علی یونسی: قرار است روزی به عنوان «روز ملی اقوام ایرانی» یا «روز اتحاد ملی اقوام ایرانی» نامگذاری شود

علی یونسی: قرار است روزی به عنوان «روز ملی اقوام ایرانی» یا «روز اتحاد ملی اقوام ایرانی» نامگذاری شود

 حجت‌الاسلام علی یونسی با چند تن از اساتید دانشگاه و نخبگان مرتبط با مسایل قومی در روز سەشنبە ۳۰ اردیبهشت‌ماە جاری، نشست هم‌اندیشی، برگزار کرد.

بنا بە گزارش اصلاحوب بە نقل از صفحەی شخصی علی یونسی در شبکەی اجتماعی فیسبوک، امروز سەشنبە ۳۰ اردیبهشت‌ماە جاری، وی همراە چند تن از اساتید دانشگاە و نخبگان مرتبط با مسائل قومی دربارەی اینکە قرار است روزی به عنوان «روز ملی اقوام ایرانی» یا «روز اتحاد ملی اقوام ایرانی» نامگذاری شود، بە بحث و گفتگو نشستند. دستیار ویژه‌ی رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی در ادامە نوشت: «حاضرین در جلسه مباحث ارزشمندی را مطرح کردند و هر کدام پیشنهادهایی داشتند که جالب و قابل توجه بود. برخی عید نوروز را مناسب می‌دانستند و برخی دیگر سالروز وقایع تاریخی مانند مشروطه را.»
وی ضمن تشکر و قدردانی از اساتید و اندیشمندان حاضر در نشست، از همراهان و صاحبنظران درخواست کرد کە اگر در مورد عنوان این روز و اینکه چه روزی برای این عنوان مناسب است، پیشنهادی دارند، در ذیل خبر مندرج در صفحەی شخصی‌اش، مطرح نمایند.

بدون امتیاز

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
ن‌اصر (مهمان)
1393/02/30

امیدوارم قدمی هرچند کوچک اما در مسیر، احترام به اقلیت قومی و مذهبی، موثر واقع شود و در آینده عملا شاهد اتحادی تاریخی بین اقوام و اقلیت های ایرانی باشیم.