الف) حکم تبریک گفتن به دوستان و آشنایان برای سال نو و چهارشنبه‌سوری چیست؟

شماره: 
1107
ادامه سؤال: 
ب) اگر آلت تناسلی زن و شوهر با حایل به هم برسند و با حایل با هم تماس داشته باشند اما ارضا نشوند آیا غسل بر آن‌ها واجب است؟

الف- با آغاز سال نو در طبیعت دگرگونی ایجاد می‌شود و تبریک گفتن و دعای خیر به مناسبت فرارسیدن سال نو مانع شرعی ندارد، بلکه دعا کردن برای دیگران در هر زمانی توصیه شده است.
اما درباره‌ی چهارشنبه‌سوری بهتر است تبریک گفته نشود؛ چون نماد آتش‌پرستی است و توجیه دینی ندارد.
ب- اگر با حایل دخول صورت نگیرد و فرد ارضا نشود، غسل واجب نمی‌شود.