آیا اعتصاب غذا برای رسیدن به هدف اگر خیلی طولانی بشود جایز است؟ چون الان در اعتصاب هستم و خیلی شرایطم بده؟

شماره: 
1043

روا نیست انسان برای مدتی طولانی دست به اعتصاب غذا بزند و به سبب آن بمیرد یا آسیب فراوانی به جسمش برسد؛ زیرا خودکشی و آسیب رساندن به خود، حرام است.
خداوند می‌فرماید: (...وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)[نساء:29]
و خویشتن را مکشید که خداوند به شما مهربان است.
اما اگر زمان اعتصاب کوتاه باشد و فرد با آن، آسیب نبیند، بلکه به خواسته‌ی شرعی خود برسد و از ستم رهایی یابد، چنین کاری مانع شرعی ندارد.