بررسی سیره‌ی خلیفه‌ی سوم در سراوان

بررسی سیره‌ی خلیفه‌ی سوم در سراوان

سیره‌ی خلیفه‌ی راشد سیدنا عثمان بن عفان –رضی الله‌ عنه‌ در سراوان مورد کنکاش و بررسی قرار گرفت. 

بنا به‌ گزارش پایگاه‌ اطلاع‌رسانی اصلاح، ضرورت آشنایی بیشتر جامعه‌ی اهل سنت با سیره‌ی عملی و علمی صحابه- رضی الله‌ عنهم- و بویژه‌ خلفای راشدین- رضوان الله‌ تعالی علیهم- ایجاب نمود که جماعت دعوت و اصلاح شهرستان سراوان تصمیم به برگزاری جلساتی پیرامون آشنایی با اصحاب نماید. 

بر همین اساس بررسی سیره‌ی سیدنا عثمان -رضی الله عنه- انتخاب و توسط برادر حاج ملک محمد ملازهی از ۵ بهمن لغایت ۱۱بهمن ۹۲ طی یک هفته در مسجد رضوان این شهرستان، برای عموم مردم برگزار شد.

بررسی سیره‌ی خلیفه‌ی سوم در سراوان
بررسی سیره‌ی خلیفه‌ی سوم در سراوان