گذاشتن اسم بردیا بر روی فرزند از نظر شرعی درست است؟ چون میگن اسم زرتشتیه و درست نیست.

شماره: 
1379

گذاشتن اسم بردیا بر فرزند اشکالی ندارد، چون معنای آن بد نیست. بردیا یعنی بلند پایه، والامقام. دین اسلام متعلق به قوم یا زبان ویژه‌ای نیست و اصرار ندارد که نام افراد عربی باشد. تنها توصیه دین این است که نامی را که برای فرزندتان تعیین می‌کنید از شرک دور باشد و معنا و مفهوم بدی نداشته باشد، چون معنای نام بر شیوه رفتار و اخلاق افراد مؤثر است.