افرادی در استخر مردان ماساژور هستند که قسمتهای عریان ران را نیز ماساژ می‌دهند آیا چنین کاری درست است؟

شماره: 
1362

اگر از نظر پزشکی فرد نیازمند ماساژ باشد اشکالی ندارد. اما اگر ضروری نبوده و برای معالجه بیماری نباشد بهتر است انجام نگیرد زیرا طبق نظر بسیاری از علما ما بین ناف و زانو عورت محسوب می‌شود.