خواندن تلقین برای میت چه حکمی دارد؟ دوست دارم متن عربی آن را داشته باشم؛ چون در شهر ما کسی که بر مرده تلقین بخواند، نیست. من هم از روی یک متن عربی چیزهایی می‌خوانم خواهشمندم اگر متنی در دسترس شماست، بنویسید؟

شماره: 
1028

در مورد جواز خواندن تلقین پس از مرگ اختلاف نظر وجود دارد. برخی فقها گفته‌اند: تلقین پس از مرگ مشروع نیست؛ زیرا منظور از حدیث: «لَقِّنوا مَوتاکُم (لا اله الا الله)»[مسلم] یعنی به مردگانتان «لا اله الا الله» را تلقین کنید، این است که آخرین گفته‌ی آنان کلمه‌ی توحید باشد، یعنی مراد کسی است که در شُرُف مرگ باشد. در مغنی کبیر تألیف ابن‌قدامه آمده است: درباره‌ی تلقین پس از دفن میت از احمد بن حنبل روایتی نیافته‌ام و از امامان نیز سخنی ندیده‌ام جز روایتی از اثرم که گفت: «ندیده‌ام (از میان مسلمانان) کسی تلقین مردگان را بخواند مگر اهل شام(سوریه) زمانی که ابومغیره مرد، فردی آمد و برای او تلقین خواند».
اما مذهب مالکی و برخی از اصحاب شافعی و زیعلیّ از مذهب حنفی بر این باورند که خواندن تلقین پس از مرگ مانعی ندارد و اجازه‌ی آن را داده‌اند اما دستور به خواندن آن نداده‌اند، آنان به ظاهر حدیث: «لقنوا موتاکم لا اله الا الله» استناد کرده‌اند.
برخی دیگر از علما تلقین میت پس از مرگ را بدعت و حرام می‌دانند؛ زیرا نه در قرآن و نه در سنت رسول خدا-صلی‌الله‌علیه‌وسلم- روایت صحیحی در این باره وارد نشده است.