اگر مادر قصد سقط‌جنین را داشته باشد و پدر مخالف این کار باشد، با توجه به مخالفت شدید پدر با سقط آیا گناهی بر ذمه‌ی پدر می‌باشد؟

شماره: 
902

سقط‌‌جنین بدون عذر شرعی و توصیه‌ی پزشک متخصص و متعهد، حرام است. پدر تلاش خود را برای جلوگیری از سقط‌‌جنین بکند، اگر همسرش از او فرمان نبرد، گناهی شامل حال او نمی‌شود.
در این صورت اگر خانم بدون عذر شرعی، اقدام به سقط‌جنین کند، دو گناه دارد: یکی این‌که سقط‌جنین کرده، دوم این‌که از شوهرش نافرمانی کرده است.