اگر شخصی یک جنایت عمدی را انجام دهد و هر چند کوچک باشد بعد از مدتی باعث مرگ شخص آسیب دیده شود از نظر فقهی و شرعی و قانون قصاص چه حکمی شامل او می‌شود؟

شماره: 
787

دین اسلام برای جان انسان ارزش فراوانی قایل شده و حفظ نفس و جان را واجب دانسته است و تجاوز به جان و حیات دیگران را از بزرگترین گناهان می‌داند. خداوند می‌فرماید: (...أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً...)[مائده:32] کسی که یک نفر را به نا حق بکشد، مانند آن است که تمامی مردم را کشته است.
گناه کشتن فرد مسلمان بسیار زیاد است. پیامبر-صلی الله علیه وسلم- فرموده است: «لزوال الدنیا اهون علی الله من قتل رجل مسلم»[مسلم، نسایی و ترمذی] از بین بردن دنیا نزد خدا، ساده‌تر از کشتن یک مسلمان است.
اگر با آلتی که غالباً کشنده است، فرد را زخمی کند و زخم نیز بزرگ باشد که معمولاً به مرگ بیانجامد، این قتل عمد به شمار می‌آید و قاتل باید قصاص شود.
اما اگر با آلتی که غالباً کشنده نیست، ضربه‌ای به فردی بزند، که آن زخم معمولاً کشنده نیست؛ ولی آن فرد زخمی شده، کشته شود، قتل غیرعمد به ‌شمار می‌آید و قاتل قصاص نمی‌شود، بلکه باید خون‌بهای مقتول (دیه) را بدهد.