در اکثر مولودخوانی‌ها که مراسم دف‌نوازی هم هست، بعضی‌ها می‌گویند که دف‌نوازی درست نیست.آیا این حرف صحیح است؟

شماره: 
739

نواختن دف در چنین مراسم‌هایی اشکالی ندارد.