احمد فهمی خطاب به جماعت اخوان المسلمین: تاریخ قربانی‌ها و فداکاری‌های شما را در حق میهن به‌یاد خواهد داشت

احمد فهمی خطاب به جماعت اخوان المسلمین: تاریخ قربانی‌ها و فداکاری‌های شما را در حق میهن به‌یاد خواهد داشت

دکتر احمد فهمی – پژوهشگر سیاسی – عید مبارک قربان را از صمیم قلب به جماعت اخوان المسلمین تبریک گفت و در صفحه‌ی رسمی خود در فیسبوک از موضع جماعت اخوان المسلمین در برابر کودتای نظامی ضد مشروعیت و قانون و بخاطر مبارزه با کودتاچیان و فدکاری‌ها و قربانیان فراوانشان و از رهبری و اعضای آن، به علت حفظ کرامت، آزادی و عدالت اجتماعی ملت مصر تشکر و قدرانی نمود. 

وی اظهار داشت: تاریخ در سال‌های آینده از جماعت اخوان یاد خواهد کرد؛ زیرا خداوند متعال در شرایط سخت به امت کمک می‌کند. همچنانکه در قضیه‌ی ارتداد در دوران حکومت ابوبکر (رض) و در زمان محنت به امام احمد بن حنبل یاری رساند، در دوره‌ی کودتاچیان هم به جماعت اخوان المسلمین کمک خواهد نمود و خدا بر کار خویش چیره و مسلط است.

بدون امتیاز