برگزاری سنت حسنه‌ی قربانی اعضای جماعت دعوت و اصلاح مهاباد

برگزاری سنت حسنه‌ی قربانی اعضای جماعت دعوت و اصلاح مهاباد

سنت حسنه‌ی قربانی روز چهارشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۲ توسط اعضای جماعت دعوت و اصلاح شهرستان در ساختمان مرجان گاز مهاباد برگزار گردید.

 

روز چهارشنبه به یادبود قربانی ابراهیم خلیل، با سنت حسنه‌ی قربانی، بار دیگر با خداوند تجدید پیمان شد. اعضای جماعت دعوت و اصلاح شهرستان مهاباد با تنی چند از هواداران و خیّرین شهرستان در یک حرکت خودجوش و خدا دوستانه، اقدام به ذبح نه رأس گاو نمودند و با الله اکبرهای خود شیطان را از خود دور کرده و ایمان بیشتر به اندرون خود افزودند و شادی و شعف را لحظاتی چند مهمان دل دوستان و فقرا نمودند. در این روز بار دیگر مؤمنان با تعاون و همکاری و همدلی، رو به قبله، به قصد قربت، مال خویش را فدای خدای خود کردند و سمع و طاعه‌ی خود در برابر پروردگار را به‌ مرحله‌ی اجرا درآوردند.

گفتنی است تنی چند از اعضای جماعت در مهاباد به‌طور اختصاصی به‌ کار خیریه‌، أعم از تجمیع نذورات، قربانی‌ها و توزیع آنها، اهتمام ویژه‌ داشته‌ و دارند.

برگزاری سنت حسنه‌ی قربانی اعضای جماعت دعوت و اصلاح مهاباد
برگزاری سنت حسنه‌ی قربانی اعضای جماعت دعوت و اصلاح مهاباد
برگزاری سنت حسنه‌ی قربانی اعضای جماعت دعوت و اصلاح مهاباد
برگزاری سنت حسنه‌ی قربانی اعضای جماعت دعوت و اصلاح مهاباد
برگزاری سنت حسنه‌ی قربانی اعضای جماعت دعوت و اصلاح مهاباد
برگزاری سنت حسنه‌ی قربانی اعضای جماعت دعوت و اصلاح مهاباد
بدون امتیاز