آیا طلایی که برای عروس در نظر گرفته می‌شود وقتی به 20 مثقال می‌رسد زکات بر آن واجب می‌شود؟ ولو اینکه یک سال از آن گذشته باشد یا نه؟ و در هیچ کاری نیز سرمایه‌گذاری نشده باشد؟

شماره: 
473

اگر آن طلا به عنوان مهریه باشد و هنوز شوهر آن را به زوجه نداده باشد، علما درباره‌ی وجوب زکات در آن، دیدگاه متفاوتی دارند، برخی از علما گفته‌اند: زن باید هر ساله زکات آن را بدهد، برخی دیگر گفته‌اند، زمانی که آن مهریه را دریافت نمود، زکات آن را می‌دهد. اما اگر آن طلا که برای عروس در نظر گرفته شده، برای استفاده شخص او به عنوان زیورآلات باشد، در مذهب شافعی به آن زکات تعلق نمی‌گیرد، مگر آن که به دویست مثقال برسد، اما در مذهب حنفی اگر به بیست مثقال برسد، زکات به آن تعلق می‌گیرد.