آیا محاسبه زکات باید با سال قمری باشد؟ و با سال شمسی و میلادی محاسبه نمی‌گردد؟ چرا؟ آیا زکات را حتماً باید در ماه مبارک رمضان پرداخت نمود؟ چرا؟

شماره: 
451

تفاوتی ندارد که محاسبه‌ی زکات با ماه قمری باشد یا شمسی یا میلادی، مهم گذشت یک سال بر ملکیت آن مال است. حتماً لازم نیست که زکات در ماه رمضان پرداخت شود، اما چون بخشش و انجام کارهای خیر در رمضان پاداش فراوانی دارد، از این‌رو پرداختن زکات در ماه رمضان بهتر است.