الف- من و همسرم هر دو کارمند هستیم اعلام فرمایید هر ساله زکات مال خود را چگونه حساب کنیم و به‌ طور کلی زکات به چه مواردی از زندگی ما تعلق می‌گیرد؟

شماره: 
450
ادامه سؤال: 
ب- در بعضی مواقع که امکان نماز خواندن در سر وعده خود وجود ندارد آیا می‌توان نیت جمع آورد؟ ج- در اداره هر روزه نماز جماعت به امامت فردی که شیعه است برگزار می‌شود، تکلیف نماز خواندن ما اهل‌سنت در این‌گونه نمازها چه می‌باشد؟

الف- اگر مبلغ پول هر کدام از شما به قیمت بیست مثقال طلا برسد و یک سال بر آن بگذرد، دو و نیم درصد بر آن زکات تعلق می‌گیرد.
ب- زکات به نقدینگی و کالای تجاری تعلق می‌گیرد، اما به خانه و کالایی که فرد برای استفاده خصوصی خود فراهم نموده، زکات تعلق نمی‌گیرد.
ج- به نظر جمهور علمای اهل‌سنت شما نمازت را انفرادی برگزار بکن، اما برای جلوگیری از ایجاد اختلاف، برگزاری نماز شما با نماز آن برادران همزمان نباشد.