می‌خواستم بدونم شما وابسته به جریان سیاسی یا حزبی داخل ایران یا خارج از ایران هستید یا نه؟

شماره: 
438

این سایت مربوط به جماعت دعوت و اصلاح ایران است و پاسخ‌دهندگان به سؤالات فقهی از علما و فقهای منتسب به این جماعت هستند.