دما و درجه‌ی مشکلات

نویسنده: 
کوثر رستمی
دما و درجه‌ی مشکلات

مشکلات با توجه به موقعیت و شرایطی که انسان در آن قرار گرفته و جنس صبر او متفاوت عمل می‌کنند. 

پیش‌بینی وضعیت روحی آدم‌‌‌ها: 

مشکلات می‌تواند روح وجسم انسان را تخریب، لایه لایه، تکه تکه و یا کلاً خرد کند. 

توصیه‌‌‌های روانشناسی جغرافیایی در رابطه با مقاومت‌سازی در برابر مخاطرات انسان‌ساز: 

یکنواخت نباشیم به عبارتی همیشه گرانیت یا آهک نباشیم. انسان رهگذر است و روحی مهاجر دارد و به خاطر صعود به کوهستان هدف در دره‌‌‌های شناخته و ناشناخته مشکلات و موانع زیادی برای اثبات صلاحیت با نام امتحان از اشرف مخلوقات، وجـود دارد. انسان می‌تواند به مشـکلات جهـت دهد واز آن به عـنوان مواد خام استفاده کند. پس منفی‌بافی‌‌‌های ذهـنمان را کنار بگذاریم و از مشـکلات قایق موقعیت بسازیم برای گذر از رودخانه‌ی زندگی و رسیدن به اسکله‌ی موفقیت. زیرا موقعیت‌‌‌ها هستند که شخصیت‌‌‌ها را می‌سازند. آنقدر ضعیف نباشیم که تجزیه‌‌‌های شیمیایی جانگذار (مشکلات روحی) که گهگاهی از کنار قلبمان رد می‌شود باعث تخریب مکانیکی وجودمان و تغییر فیزیکی رخسارمان شود. 

ایمن‌سازی در برابر تخریب فیزیکی:

مواظب باشیم که تغییرات درجه‌ی حرارت مشکلات باعث از کوره در رفتن انسان و کارهایی که جبران‌ناپذیرند، نشود. در این مواقع از کلید انعطاف‌پذیری استفاده کنیم گاهی اوقات بلور ناامیدی در وجود انسان رشد می‌کند. طبیعی است، زمانی مشکل اساسی است که مدام تکرار شده و صبر و ناامیدی زیر صفر درجه رود. درنتیجه باعث از هم پاشیدن روح می‌شود (یخبندان روح). گاهی اوقات هم فشار مشکلات باعث عقب‌نشینی و ایجاد شکاف در وجود انسان می‌شود. واقع‌بین باشیم و پستی و بلندیهای زندگی را جزء قانون راه بدانیم. مشکلات و سیلاب را بلا می‌خوانیم زیرا هنوز مدیریت صحیح آنها را یاد نگرفته‌ایم. گاهی اوقات خزش مشکلات ستون‌‌‌های زندگیمان را کج و باغچه‌‌‌هایمان را متلاشی می‌کند. اما باز می‌توانیم از نو شروع کنیم و درجایی که احتمال رخ دادن همان مشکل هست دوری کنیم تا باغچه‌‌‌هایمان شکوفه‌ی امید بدهند. محیط (جغرافیایی) نقـش قابل ملاحظه‌ای در اول با احساس بازی می‌کند. پس خمار خیال خامِ خواب دیده‌ی خوابیده‌ی محیط نشوییم! تفکر را سلطان کنیم و مهره‌‌‌هایمان را حساب شده حرکت دهیم.

کیش‌شدن، گهگاهی طبیعی است، مواظب باشیم، مات مهره‌‌‌های مشکلات نشویم.

بدون امتیاز