مستأجری دارم که از ایشان علاوه بر اجاره‌ی ماهیانه مبلغ سه میلیون تومان پول به عنوان رهن گرفته‌ام، آیا می‌توانم از این پول رهن استفاده کنم؟

شماره: 
195

با توجه به این که در عرف امروزی از این گونه پول رهن بهره برده می‌شود، اشکالی ندارد که از پول استفاده کنید، اگر امکان داشته باشد که فرد پول رهن دریافت نکند، بلکه اجاره بها دریافت کند، بهتر است؛ زیرا آن معامله‌ای که امروزه به اسم رهن مرسوم و عرف شده، در اصل رهن نیست.