علیرغم ممانعت از ادای نماز عید، نماز جمعه‌ی صادقیه‌ برگزار شد

عکس: آرشیو

نماز جمعه‌ی این هفته‌ی مسجد صادقیه‌ی تهران به امامت استاد عزیزالله بابایی برگزار و در آن به برخی از نشانه‌های فرزند نمونه با استنباط از زندگی حضرت اسماعیل (ع) تأکید شد. 

 استاد بابایی مهمترین ویژگی‌های فرزند نمونه را اینگونه بر شمرد: 

فرزند نمونه دارای خصلتهای بردبار و حلیم، صالح، کمک به پدر در کار و تلاش روزانه، کمک به پدر در اجرای فرمان الهی، احترام فرزند به پدر، تسلیم شدن فرزند در برابر امر خدا، دوران جوانی دوران فداکاری در برابر امر الهی، خواست خداوند را در اولویت کار‌ها قرار دادن، نام نیک از خود باقی گذاشتن برای آیندگان، معامله با پروردگار برای رسیدن به سود ابدی و آرامش داشتن در پناه ایمان به خدا و اعتماد به خود می‌باشد. 

در ادامه استاد بابایی نکاتی آموزنده در رابطه با قربانی از تفسیر فی ظلال القرآن سید قطب -رحمه الله تعالی- را برای نمازگزاران تشریح نمود که از آنجمله به موارد زیر می‌توان اشاره نمود: 

داستان قربانی باید تا قیام قیامت به عنوان مشعلی فروزان بر قله‌ی حقیقت ایمان و اطاعت زیبا، در جهان پایدار و برقرار بماند. 

ملت مسلمان باید بدین رخداد بزرگ برگردد تا حقیقت پدرشان ابراهیم را درک و فهم کنند، ابراهیمی که امت اسلامی از او پیروی می‌کند و حسب، نسب، عقیده و باورش را به ارث می‌برد. 

امت اسلامی باید بداند که عقیده‌اش، تسلیم رضا و قدر خدا با رضا و رغبت شدن و اطاعت و فرمانبرداری کردن و با یقین و اطمینان دستور یزدان را لبیک گفتن و به راه او رفتن است، بدون اینکه از پروردگارش بپرسد که چرا؟ 

امت مسلمان اگر ابراهیمی باشد نباید در پیاده کردن خواست پروردگار کوچک‌ترین تردید و درنگی به خود راه دهد. باید نخستین اشاره‌ی خداوند سبحان و نخستین رهنمون و رهنمود ایزد منان برای او کافی و بس باشد. او باید فوراً به پیاده کردن اراده‌ی خدای مهربان بپردازد، و برای خود، از نفس خود چیزی بر جای نگذارد، بلکه همه چیز خود را فدای خواست خدا نماید. 

امت مسلمان نباید در چیزی که به خدا تقدیم می‌دارد، شکلی و شیوه‌ای را برگزیند، مگر بدان شکل و بدان شیوه‌ای که خدایش دستور می‌دهد که آنگونه و آن جور باشد و بشود. 

گذشته از این، ملت مسلمان باید بداند که پروردگارش نمی‌خواهد آنان را با امتحان و آزمون شکنجه دهد و بیازارد؛ بلکه خداوند از ایشان می‌خواهد که فرمانبُردار و لبیک گویان و وفای به عهد کنندگان و وظیفه انجام دهندگان، به سویش بشتابند؛ تسلیم فرمان باشند و بدو پیشنهادی ندهند و بر او پیشی نگیرند هر‌گاه خدا از ملت مسلمان در این امور، صدق و صداقت را ببیند، ایشان را از فداکاری‌ها، قربانی دادن‌ها، درد‌ها و رنج‌ها معاف می‌فرماید و آن امور را برایشان، وفای به عهد و ادای وظیفه محسوب می‌دارد و آن کار‌ها را از آنان می‌پذیرد و بلا گردان و عوض آن‌ها را بدیشان می‌دهد و می‌رساند و ایشان را گرامی و بزرگوار می‌کند همانگونه که پدرشان را گرامی و بزرگوار کرده است. 

گفتنی است صبح جمعه پلیس امنیت بنا به مصوبه‌ی شورای تأمین استان تهران از برگزاری «نماز عید قربان» در مسجد صادقیه ممانعت به عمل آورده بود.

بدون امتیاز