خانمی سه ماه است که وضع حمل نموده و مجدداً باردار است با توجه به خردسال بودن فرزند اول و لزوم شیردهی به آن و شاغل بودن این خانم آیا شرعاً مجاز است جنین زیر یک ماه خود را سقط نماید؟

شماره: 
543

در اصل سقط جنین جایز نیست، اما گناه سقط آن پیش از چهار ماه و پیش از دمیدن روح در آن کمتر است. مگر آن که پزشکان متخصص تشخیص دهند که زایمان مجدد پر خطر است و حیات مادر را به خطر می‌اندازد، که در این صورت اجازه سقط را دارد.