آیا چکاندن قطره در بینی روزه را باطل می‌کند؟

شماره: 
1

در این مسأله دو رأی وجود دارد:
1- روزه را باطل می‌کند؛ زیرا از مصادیق وارد شدن مواد از منفذ باز به درون بدن است.
2-روزه را باطل نمی‌کند، به دلیل اینکه میزان قطره به اندازه‌ی آب باقیمانده پس از مضمضه در دهان است، که مورد عفو واقع شده و اصل بر بقای روزه و صحت آن است و باطل شدن روزه از این طریق مشکوک به نظر می‌رسد و یقین با شک از بین نمی‌رود.
ترجیح: نظر به آسان‌گیری دین، رأی دوم ترجیح داده می شود. «والله اعلم»

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
بدون‌نام
1398/03/04

اگر در روز رمضان احتلام شوید و از حکمش خبر نباشی کفاره داره یانه یا یک روز روزه قضایی بیارم

.:: جدیدترین ::.