معرفی کتاب

کتابی می شناسید که می تواند برای بازدیدکنندگان سایت مفید باشد؟ با استفاده از این فرم کتاب های موردنظر خود را به ما معرفی کنید تا به فهرست این صفحه اضافه شود.

اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار

(نویسنده: دکتر محمود سریع‌القلم)
(ناشر: فرزان روز)
(سال چاپ: 1393)
(قیمت: 20000 تومان)
(تعداد جلد: یک)
(تعداد صفحات: 236 صفحه)
(قطع: رقعی) (نوع جلد: گالینگور)
«اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار» از آن دسته پژوهش هاست که ریشه ناکامی ها را می کاود نه میوه آن را. نویسنده بر آن است که اقتدارگرایی، بیش از آن که منشاء دولتی و حکومتی داشته باشد، ریشه در فرهنگ ما دارد که هر از گاه رخ عیان می کند و هر جا که امکانش را یافت، خود را بازتولید می کند: «اقتدارگرایی ایرانی برخلاف آن چه بعضی تصور می کنند، ضرورتا یک پدیده دولتی نیست بلکه در ناخودآگاه فرهنگ عمومی، جاری و فعال است. نه تنها عامه مردم بلکه قشر عظیمی از تحصیل کرده های ایرانی اعم از اساتید دانشگاه، مهندسان و پزشکان، خصایص اقتدارگرایی را بدون آن که خود معترف باشند در افکار و رفتار خود حمل می-کنند. ادامه

اقتدا به محمد(ص)؛ نگرشی نو به اسلام در جهان معاصر

(نویسنده: کارل ارنست) (ترجمه: قاسم کاکایی)
(ناشر: هرمس)
(سال چاپ: 1390)
(قیمت: 8000 تومان)
(تعداد جلد: یک)
(تعداد صفحات: 256 صفحه)
(قطع: رقعی) (نوع جلد: گالینگور)
چندین سال است که یک نوع «اسلام‌هراسی»، اگر نگوییم «اسلام‌ستیزی»، در اروپا و امریکا از طریق رسانه‌های جمعی به مردم القا می‌شود. این امر تا بدان‌جا پیش رفت که در امریکا رسماً از «جنگ تمدن‌ها» (که مراد از آن جنگ بین تمدن غرب و تمدن اسلام است) و آغاز شدن «جنگ صلیبی» جدید، سخن به میان آمد و در برابر این تهاجم، مواضع احساسی فراوانی از جانب مسلمانان و آزادگانِ غیرمسلمان اتخاذ شده است. کارل ارنست از کسانی است که در این جریان احساساتش جریحه‌دار شده و نگاشتن این کتاب را در پاسخ به این جریان وظیفه‌ی خود دانسته است، چنان که در مقدمه آورده است: ادامه

مفسران معاصر کُرد (حیات، آثار و روش تفسیری)

(نویسنده: دکتر جهانگیر ولدبیگی)
(ناشر: آراس)
(سال چاپ: 1392)
(قیمت: 9000 تومان)
(تعداد جلد: یک)
(قطع: رقعی)
در نظر گرفتن عوامل مختلفی چون زمان، مکان، فرهنگ و نوع و میزان نیازها و قدرتِ درک و فهم مخاطبین در برخورد با کلام الهی، مفسر را در ارائه­ی تفسیر آیاتِ آن یاری می­رساند. بررسی کمیت و کیفیت تبیینات این کلام الهی، که از آن به "منهج تفسیری" یاد می­شود، یکی از مسایل مطرح و مهم در حوزه­ی "قرآن پژوهی" است که، از فردی به فرد دیگر، و از ملیّت و قومی به ملیّت و قوم دیگر، و از یک سبک زندگی و فرهنگ نسبت به سبک زندگی و فرهنگ دیگر، و از یک برهه از زمان نسبت به برهه­‌ی دیگری از زمان متفاوت است. ادامه

مدخلی بر مفهوم عدالت و آزادی در اسلام

(نویسنده: دکتر احمد فلاحی)
(ناشر: آراس)
(سال چاپ: 1393)
(قیمت: 7000 تومان)
(تعداد جلد: یک)
(تعداد صفحات: 213 صفحه)
(قطع: رقعی) (نوع جلد: اول)
آزادی و عدالت دو هدف اساسی در مقاصد شریعت و مبنای مصالح انسان در دنیا و آخرت هستند. عدالت چون ضرورتی انکارناپذیر، در کالبد شریعت اسلامی جریان دارد؛ عدالتی که ظلم را مانع می‌شود و غل و زنجیر را از مردمان بر می‌دارد و عدالتی که در فکر، گفتار و عمل، عادل بودن و عالانه گفتن و دادگرانه رفتار کردن را در درون و برون انسان مسلمان نهادینه می‌کند. ادامه

تاریخ حقوق اسلامی

(نویسنده: محمد خضری‌بک) (ترجمه: سید هاشمی موسوی)
(ناشر: احسان)
(سال چاپ: 1392)
(قیمت: 7500 تومان)
(تعداد جلد: یک)
(تعداد صفحات: 376 صفحه)
(قطع: رقعی) (نوع جلد: شومیز)
فقه که از آن به حقوق اسلامی نیز یاد می‌شود از اصلی‌ترین علوم اسلامی است. حقوق اسلامی گستره‌ای وسیع‌تر از حقوق عرفی دارد. در واقع فقه، تمامی زندگی مسلمان را در بر می‌گیرد. عبادات، معاملات، احوال شخصیه، و حتی زندگی خصوصی مسلمان در قلمرو فقه می‌گنجد. با این وصف، حقوق بخش اعظم فقه است، نه همه‌ی آن. تفاوت دیگر حقوق اسلامی و عرفی در منابع‌شان است. حقوق اسلامی به عنوان حقوقی که از درون یک دین برخاسته از یک سو گستره‌ای پهناورتر از حقوق عرفی دارد و از دیگر سو منابعش نیز ریشه در متون دینی دارند. ادامه

در محضر صحابه (وصایا و مواعظ ده یار بهشتی)

(نویسنده: صالح احمد شامی) (ترجمه: ترجمه اقبال فلاحی فرد)
(ناشر: انتشارات کردستان)
(سال چاپ: 1391)
(قیمت: 6000 تومان)
(تعداد جلد: یک)
(تعداد صفحات: 256 صفحه)
(قطع: رقعی) (نوع جلد: شومیز)
هر کدام از رسولان الهی، دارای پیروانی از میان انسان‌ها بوده‌اند که آن پیروان، چون یاران وفادار، او را در غم‌ها و شادی‌ها و دشواری‌های امر رسالت، یاری و همراهی کرده‌اند. ادامه

سرآغاز دعوت

(نویسنده: محمد احمد الراشد) (ترجمه: محمود ادیبی؛ ادریس عبدالله‌زاده)
(ناشر: احسان)
(سال چاپ: 1392)
(قیمت: 6000 تومان)
(تعداد جلد: یک)
(تعداد صفحات: 200 صفحه)
(قطع: رقعی) (نوع جلد: شومیز)
امروز در هر ناحیه‌ای از سرزمین‌های اسلامی نیاز به «فقه دعوت» کاملاً احساس می‌شود و جنبش‌های دعوت اسلامی نیاز به درکی ژرف و همه‌جانبه و فهمی عمیق از اصول و مبانی و اسالیب دعوتگری دارند. ادامه

پژوهشی در باب مقاصد شریعت (کندوکاوی میان مقاصد کلی و نصوص جزئی)

(نویسنده: دکتر یوسف قرضاوی) (ترجمه: محمد آزاد شافع؛ سید رضا اسعدی)
(ناشر: احسان)
(سال چاپ: 1392)
(قیمت: 7000 تومان)
(تعداد جلد: یک)
(تعداد صفحات: 304 صفحه)
(قطع: رقعی) (نوع جلد: شومیز)
مبنا و اساس شریعت بر مصلحت معاش و معاد بندگان استوار گشته است،‌ تمامی جنبه‌های شریعت، عین عدل و رحمت و مصلحت و حکمت است. آنچه را که خداوند برای بندگان تشریع نموده، برای خیر و صلاح دنیوی و اخروی آنان است، و شر و فساد را از زندگی آنان دفع می‌نماید. بی‌شک تشریع قوانین الهی برای مصالح مخلوقات است. آگاهی از مقاصد شریعت فقیه را برای رسیدن به حکم صحیح یاری می‌دهد. نویسنده با ژرف‌اندیشی در نصوص شریعت و تألیفات دانشمندان اسلامی، این کتاب را درباره‌ی مقاصد شریعت، به نیکی به رشته‌ی تحریر درآورده و امید است که برای تنویر اذهان خوانندگان گرامی مفید فایده باشد. ادامه

نقد و بررسی اندیشه‌ تکفیر

(نویسنده: سالم البهنساوی) (ترجمه: سالم افسری)
(ناشر: احسان)
(سال چاپ: 1392)
(قیمت: 12000 تومان)
(تعداد جلد: یک)
(تعداد صفحات: 428 صفحه)
(قطع: رقعی) (نوع جلد: شومیز)
دین اسلام پیام‌آور صلح و آشتی است. این دین ظهور پیدا کرد تا مردم را از تاریکی‌های جهالت و نادانی به نور ایمان رهنمون شود. خداوند متعال برای تمایز ساختن کافر از مسلمان نشانه‌ای ظاهری، که همان گفتن شهادتین است، در نظر گرفته تا هر کسی که به آنها اقرار کند مسلمان و هر کس که منکر آنها شود کافر تلقی شود. مسلمانان در عصر پیامبر-صلی‌الله‌علیه‌وسلم- در زمینه‌ی اصول و فروع دارای یک روش بودند،‌ اما دیری نپایید که فتنه‌ای بزرگ پدیدار گشت و برخی مسلمانان بر اساس فهم غلط و بینش نادرست از اسلام، مسلمانان دیگر را تکفیر کردند. ادامه

عایشه؛ همسر، همراه و همراز پیامبر(ص)

(نویسنده: رفیدة الحبش) (ترجمه: داود نارویی)
(ناشر: احسان)
(سال چاپ: 1390)
(قیمت: 5000 تومان)
(تعداد جلد: یک)
(تعداد صفحات: 184 صفحه)
(قطع: رقعی) (نوع جلد: شومیز)
ام‌المؤمنین عایشه‌ی صدیقه رضی‌الله‌عنها با نبوغ و استعداد خاص خود توانست،‌خلائی که مرگ ام‌المؤمنین خدیجه در زندگی پیامبر-صلی‌الله‌علیه‌وسلم- پدید آورده بود، را پر کند. هر چند سایر همسران پیامبر در این زمینه، با جان و دل، قدم در راه حضرت محمد-صلی‌الله‌علیه‌وسلم- می‌گذاشتند؛ اما قدرت فهم و نبوغ سرشار و استثنایی و منحصر‌ به‌فرد عایشه‌ی صدیقه، غیرقابل انکار است. ادامه