مطالب مربوط به: سید علاء‌الدین حیدری – فعّال‌ اجتماعی اهل سنّت‌ در استان کرمانشاه